Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru zákazníkom.

Pre využitie možnosti vrátenia tovaru je nutné splniť tieto podmienky:

- vyplniť formulár o odstúpení od zmluvy

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom

- tovar nesmie javiť známky používania

- je priložený nepotvrdený záručný list

- je priložený originál dokladu o zaplatení

- tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou atď.)

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

 

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

Náklady na doručenie tovaru od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci.

Príloha:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Súhlasím

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.